Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hakkımızda

Giriş

   KURULUŞUMUZ

 01.09.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.72.17.01.02.97 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kurularak eğitim öğretime başlamış, Yüksekokulumuz kuruluşundan 25/08/210 tarihine kadar Kastamonu Gölköy mevkiinde Ziraat Okulu binası olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle, belirtilen yerde; 25/08/2010  günü itibariyle Saraçlar Mahallesi Huzurevi Caddesi,  No: 52’deki kampüsünde hizmet vermektedir.

            Yüksekokulumuz toplam; 126.704 m2 alan üzerine kurulmuş olup, 3 katlı idari bina, 4 katlı 2 adet eğitim binası, 4 katlı 2 adet ve 5 katlı 1 adet yurt binaları, 2 katlı yemekhane binası, kapalı spor salonu, halı saha, 10 yollu 1 adet kapalı atış poligonuı, 1 adet açık atış alanı, 1 adet havalı tabanca atış poligonu ve 5 katlı kamu konutu olmak üzere toplam 9 ayrı binadan oluşmaktadır.

            Yüksekokulumuz eğitim binalarında toplam 34 derslik, yurt binalarında toplam 260 adet koğuş bulunmaktadır.

            Yüksekokulumuz kuruluşundan itibaren bu güne kadar toplam 3906 öğrenci mezun edilmiştir.


  AMAÇ VE HEDEFİMİZ
  Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,  Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,  Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi, Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan, Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş, Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen, Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir
  • BİMER
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • UPEM
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı